MUDr. Jana Šúrová
MUDr. Jana Šúrová
 

:: služby  • liečebno-preventívna starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo podľa liečebného poriadku

  • nadštandardná lekárska starostlivosť na základe individuálnej dohody

  • návštevy v domácnosti

  • konzultácie a poradenstvo

  • možnosť objednania mimo ordinačných hodín

  • poskytovanie preventívnych opatrení priamo na pracovisku
    (napr. hromadné očkovanie proti chrípke)